POPAI CENTRAL EUROPE, Pod Lesem 132, 500 11 Hradec Králové, tel.: 775 989 853, 608 257 701, e-mail: dkrofianova@popai.cz, mpazourkova@popai.cz

Kontakt

Adresa pro doručování soutěžních prací

QUO s.r.o.
Nuselská 318/116
140 00 Praha 4 - Michle
praha@quo.eu
www.quo-reklama.cz

Vyhlašovatel a pořadatel soutěže

POPAI CENTRAL EUROPE

Pod Lesem 132
500 11 Hradec Králové

Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853
e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701
e-mail: mpazourkova@popai.cz

www.popai.cz